Hakcipta / Copyright

Perkara yang anda perlu tahu sebagai pelukis komik serta untuk melindungi karya dari dicuri orang lain.


Hakcipta Peluki Komik

No comments:

Post a Comment